ข้าพเจ้า อาทิตย์ สิทธิโส มอบกายถวายชีวิตนี้แด่ พระรัตนะไตรทั้งหมดทุกพระองค์ ขอนอบน้อม เคารพ นับถือ แม่ทองแก้ว ขอนอบน้อมกราบพระคุนแก้ว พระพุททะเจ้า องสุดท้าย พระสีอาริเมตไตร พระผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีต้อนรับยาตทุกๆท่าน เข้าสู่ยอดแห่งแนวทางปติบัตทัมเพื่อให้ ชีวิต
อยู่เย็นเป็นสุข เพราะทัมมะประยุคใหม่เถิด จงเปิดตาเบิง เปิดใจรับ เพื่อจิตจะมีพลัง ยอดแห่งพลังประสานกัน ส่งผลให้มนุดเป็นผู้มีหัวใจพระ พระพุททะสาดสนา สาดแห่งปันยาของพระพุททะเจ้า ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมถวาย การเผยแผ่แนวทางปติบัตทัมด้วยความเหลื่อมใสสัททาแรงก้า เผยแผ่ฮ่วม ในรายการของน้ำดื่ม Amazing MRET ดื่มแล้วสุขภาพดี ต่อไปนี้ขอให้ท่านตั้งใจ
กรุนาอย่าลบหลู่จะเป็นบาป ก่อนอื่น ขอเชินยาตทั้งหลาย ร่วมกันแผ่เมตตา ให้เป็นสิริมงคลก่อนเถิดสาทุ สาทุ สาทุ ข้าน้อยขอระนึกถึงคุณพระรัตนะไตรทั้งหมดทุกพระองค์ จงมาโปรดเมตตาข้าน้อยด้วยเถิด.   
สาทุ สาทุ สาทุ ขอให้พระคุณแก้ว เอาเขิงแก้วพัดเอาข้าน้อยแน่ ขอให้ฮ่อนเอาข้าน้อยแน่.  (ก่อนท่านทั้งหลายจะอ่าน หรือฟังสัจทัมคำสอน เผื่อให้กะจ่างแจ้งได้ไว ขอให้ท้องบดต่อไปนี้)    สาทุ สาทุ สาทุ ข้าน้อยขอ ฟังหรืออ่านหนังสือ พระผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สิ่งใดที่ค้างคาใจของข้าน้อย ขอให้จงมะลายสิ้นไป ขอให้แก้วเขิง จงผัดจงล้วงเอาข้าน้อยเถิด. สาทุ สาทุ สาทุ บุญนี้จงสำเร็ดเถิด.  บดทัมมะ ต่อไปนี้ พระคุณแก้ว โปรดเมตตาจัดสันให้ข้าพเจ้า มาเผยแผ่ให้ยาดทั้งหลาย

ຂໍໃຫ້ສ້າງພະລັງ

     ຂໍໃຫ້ສ້າງພະລັງເພື່ອພະລັງຈະຊ່ວຍຊິວິດ ພະລັງດີຈະຕໍ່ສູ້ໄດ້ ພະລັງແຂງແກ່ນຈະຍົກບັນຫາ ທີ່ຄ້າງຄາອອກໄດ້ ຍອດແຫ່ງພະລັງຄືຄວາມຮູ້ແບບປະສານກັນ ແບບຄ່ອງແຄ້ວທາງໃນ ແບບປະສົມປະສານກັນຢູ່ທາງໃນ.1).ອາກາດດີ. 2). ດື່ມນ້ຳດີ. 3). ອາຫານດີ .4).ອາລົມດີ .5).ແນວຄິດດີ. 6). ສະໝອງປອດໂປ່ງດີ. 7). ໃຈວ່າງຈາກຄວາມຜິດ. 8). ຍອມຮັບຄວາມດີຈາກທັມມະຊາດ. 9). ຍອມຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ. 10). ຈາຄະເສັຍສະລະ. 11). ບໍ່ລຳອຽງ. 12). ບໍ່ຄິດຂ້າກັນ. ສຸດຍອດແຫ່ງພະລັງມີຂຶ້ນມາໄດ້ ຂຶ້ນມາໄດ້ດ້ວຍທັມມະຊາດ ທັມມະຊາດຈັດສັນ ທັມມະຊາດຍອມຮັບ ທັມມະຊາດແຫ່ງມະຫາທິພ, ທິພຄືສິ່ງທີ່ມີຈິງ ມີກັບທຸກຄົນ ແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ເໜືອເຄື່ອງພິສູດ ບໍໍ່ສາມາດວິຈັຍໄດ້ ເຖິງບໍ່ເຫັນກໍຂໍໃຫ້ຍອມຮັບໄວ້ກ່ອນ ເພື່ອຈະມີພະລັງຊ່ວຍເຈົ້າຂອງ ພະລັງຂອງທິພ ຖ້າມີຄວາມພ້ອມ ຈະເປັນທິພຂຶ້ນມາແທ້ ພິສູດໄດ້ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກ ສຸຂະພາບຈະດີຂຶ້ນ ສະໝອງຈະເບົາ ໃຈຈະສະບາຍ ແນວຄິດບໍ່ສັບສົນ ມີທາງອອກ ເຫັນທາງອອກ ຮູ້ທາງອອກ ຮູ້ຈັກເລືອກທາງເດີນແບບຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ທຸກລະບົບໃນຮ່າງກາຍບໍ່ມີຄວາມຂັດຂ້ອງ ຖ້າໄດ້ເຕັມ ຖ້າໄດ້ຄົບ ຖ້າໄດ້ພຽງພໍ ທິພຈະຊ່ວຍໄດ້ ສິ່ງມະຫັດສະຈັນຈະຊ່ວຍໄດ້ ສິ່ງທີ່ມະນຸດໄຝ່ຝັນຫາຈະຊ່ວຍມະນຸດໄດ້. ຈົ່ງຍິນດີໃນສິ່ງນີ້ເຖີດ! ຈົ່ງພໍໃຈໃນສິ່ງນີ້ເຖີດ! ເລືອກທາງໃໝ່ເດີນເຖີດ! ທາງສາຍທັມ ທາງສາຍກາງ ທາງສາຍໃຫ້ຄົນເປັນເອກໄດ້ ເອກດ້ວຍການຍອມຮັບ ເອກດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງ ເອກດ້ວຍເຫັນຄວາມຈິງ ຈິງຂອງສະພາວະ ຈິງໃນລະບົບຮ່າງກາຍ ຈິງໃນຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ເຂົ້າໃຈວ່າກາຍນີ້ມີຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ລະສິ່ງລະຢ່າງອາສັຍຊຶ່ງກັນແລະກັນ ອາສັຍເຊື່ອມໂຍງກັນ ອາສັຍຕໍ່ເຊື່ອມໃສ່ກັນ ອາສັຍແຮງດຶງດູດນຳກັນ ອາສັຍດິນ ນ້ຳ ໄຟ ລົມນຳກັນ ອາສັຍນ້ຳເຂົ້າປາອາຫານນຳກັນ ສ່ວນທາດທາງໃນ ອາສັຍສ່ວນທາດທາງນອກ ສ່ວນທາດທາງນອກ ເປັນສິ່ງເອົາເຂົ້າມາລໍ່ລ້ຽງ ລໍ່ລ້ຽງທາງຮ່າງກາຍ ລໍ່ລ້ຽງທາງລະບົບຮ່າງກາຍ. ຢ່າລືມພິຈາລະນາກາຍເຈົ້າຂອງ! ຢ່າມອງຂ້າມກາຍເຈົ້າຂອງ! ຢ່າຊ້ຳເຕີມກາຍເຈົ້າຂອງ! ຢ່າປະປ່ອຍໃຫ້ກາຍເຈົ້າຂອງບວບຊ້ຳ! ຢ່າປະກາຍເຈົ້າຂອງໃຫ້ເຈັບປວດ ໃຫ້ທົນທຸກຂ໌. ເລີ້ມຕົ້ນຊ່ວຍຕົນເອງໄດ້ແລ້ວ ດ້ວຍການສ້າງພະລັງ ດ້ວຍການຮັກສາ ດ້ວຍການເອົາໃຈໃສ່ ເອົາໃຈໃສ່ແບບສະໝ່ຳສະເໝີ ແບບຮູ້ຄ່າຊິວິດ ແບບລະອຽດ ແບບເຕັມອົກເຕັມໃຈ ແບບດູແລເປັນພິເສດ ລະວັງພິດ ລະວັງສານ ລະວັງເຄມີ ລະວັງນິວຄະເລັຍ ລະວັງອາລົມຄົນອື່ນ ສິ່ງນີ້ຈະເຂົ້າມາທຳລາຍຊິວິດເຈົ້າຂອງ. ຢ່າຢ້ານແຕ່ສິ່ງຕາແນມເຫັນ! ຈົ່ງຢ້ານອາລົມມີພິດນີ້ເຖີດ! ເພາະພິດຊະນິດນີ້ເຂົ້າໄປທົ່ວລະບົບຮ່າງກາຍໄດ້ ພິດອາລົມເສັຍ ພິດອາລົມຮ້ອນ ພິດອາລົມຟຸ້ງຊ້ານລຳຄານ ພິດອາລົມໂຫດຫ້ຽມ ພິດອາລົມເຫັນແກ່ຕົວ ພິດອາລົມເຫັນແກ່ໃຈ ພິດຊະນິດນີ້ບໍ່ສາມາດວິເຄາະໄດ້ ພິດຊະນິດນີ້ບໍ່ມີຢາປົວ ພິດຊະນິດນີ້ເປັນພິດທີ່ຮ້າຍກາດ ສາມາດເຜົາໄໝ້ຢູ່ພາຍໃນ ສາມາດຖະລົ່ມຢູ່ທາງໃນ ຖະລົ່ມແບບບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ຖະລົ່ມຫົວໃຈ ຖະລົ່ມສະໝອງ ຖະລົ່ມລະບົບປະສາດ ຖະລົ່ມທຸກລະບົບໄດ້. ຍາຕທັງຫຼາຍ ຈົ່ງຢ້ານພິດຊະນິດນີ້! ຈົ່ງລະວັງພິດຊະນິດນີ້! ຈົ່ງຫຼີກພິດຊະນິດນີ້! ຫຼີກດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ຖ້າຍິ້ມບໍ່ອອກໃຫ້ ດື່ມນ້ຳອາເມສຊິງMRET! ນ້ຳອາເມສຊິງMRET ເປັນນ້ຳຊ່ວຍພະລັງ ມີການຊ່ວຍປັບຄື້ນທາດ ໂດຍທັມມະຊາດຊ່ວຍ ເຈົ້າຂອງຜູ້ຈຳໜ່າຍນ້ຳອາເມສຊິງMRET ໄດ້ປະຕິບັດທັມ ນ້ຳໃຈຂອງເຈົ້າຂອງນ້ຳ ຈຶ່ງດີຈຶ່ງເຢັນ ເຢັນສະບາຍ. ມີແຕ່ຢາກຊ່ວຍຍາຕ ຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ທາງເລືອກ ເລືອກທາງເດີນໃໝ່ ເລືອກເອົາອາລົມດີ ເລືອກເອົາອາລົມເຢັນ ເລືອກເອົາອາລົມເບົາ ເລືອກເອົາອາລົມປົກກະຕິ. ນີ້ຄືທາງສາຍໃໝ່ຂອງທຸກທ່ານ! ບໍ່ໄດ້ໂຄສະນາ ພຣະທັມມະຊາດຕັ້ງໃຈຊ່ວຍ ທັງຜູ້ດື່ມນ້ຳອາເມສຊິງMRET ທັງຜູ້ຜະລິດນ້ຳ ນ້ຳອາເມສຊິງMRET ທັງສອງຝ່າຍຢາກໃຫ້ມີພະລັງນຳກັນ ຢາກໃຫ້ພະລັງດີນຳກັນ ດີນຳກັນມີກຳໄລ ຮ້າຍກັນຮ້ອນໄໝ້ ຄຽດຊັງກັນຫຼຸບທຶນ ສົງສານກັນເປັນບຸນ ອິດສາພະຍາບາດກັນເປັນບາບ ຫັນປັບກາຍປັບໃຈກັນໃໝ່ເຖີດ ທ່ານເອີຍ! ຮັບພະລັງເຢັນຈາກທັມມະເຖີດ! ທັມມະເປັນຢາຊະນິດນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ມີຫົວເຊື້ອ ເປັນນ້ຳອັມມະຕະ ນ້ຳອັມມະຕະມີຢູ່ກັບທຸກຄົນ ທຸກຄົນໃນໂລກນີ້ມີເໝິດ ມີເໝິດທຸກທ່ານ. ທ່ານຢາກຮູ້ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດ ທ່ານຢາກເຫັນທ່ານຕ້ອງລົງມືທຳ ທຳຕາມຜູ້ຮູ້ວິທີແລ້ວ ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບ ທ່ານຕ້ອງຍອມເຊື່ອ ເຊື່ອຜູ້ມີຈິດ ເມຕ ຕາ ເຊື່ອຜູ້ມີຈິດສົງສານ ເຊື່ອຜູ້ມີໃຈເບີກບານ ເຊື່ອຜູ້ຫັນປ່ຽນໄດ້ ຫັນຈາກຄວາມຫຼົງ ຫຼົງກັບສິ່ງງົມງາຍງົມງວາຍ ຫຼົງໃນສິ່ງນອກຈາກພຣະພຸທທະສາສະໜາ ຫຼົງຈົນບໍ່ຮູ້ຄ່າຕົນ ຊິວິດກໍເລີຍຢ້ຳແຢ້ ເສດຖະກິດກໍເລີຍຊົບເຊົາ ເສດຖະກິດຄອບຄົວມີເລື້ອງຫຼາຍໆຢ່າງ ເຂົ້າມາໃນຊິວິດ ເຂົ້າມາຄອບງຳ ເຂົ້າມາແບບບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ເຂົ້າມາແບບເປັນອຳນາດຄອບງຳ ແບບເປັນລິດເປັນອຳນາດ ອຳນາດສິ່ງສັກສິດທັງຫຼາຍ ຍ້ອນຄວາມບໍ່ຮູ້ບໍ່ແຈ້ງຂອງຜູ້ຊື່ອາທິດ ສິທທິໂສ ໃນໄລຍະຜ່ານມາເປັນແບບນີ້ ພຣະທັມມະຊາດເຫັນ ພໍເຫັນແລ້ວອົດສົງສານບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງຢາກຊ່ວຍ ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກສິ່ງຄອບງຳທັງຫຼາຍທັງປວງ ຈາກສິ່ງທ່ວງດຶງໃນຊິວິດ ຈາກສິ່ງກີດກັ້ນຂັດຂວາງທ່ວງດຶງຄວາມຈະເລີນ, ດ້ວຍເຫດນີ້ ພຣະທັມມະຊາດຈຶ່ງສົງສານ ເຫັນໃນເມື່ອກ່ອນເປັນແບບນີ້ ແຕ່ເວລານີ້ ບໍ່ເປັນອີກແລ້ວ ປ່ຽນແປງແກ້ໄຂຕົນເອງໄດ້ ໄດ້ດ້ວຍການຝຶກ ໄດ້ດ້ວຍການປະຕິບັດ ໄດ້ດ້ວຍສັທທາແຮງກ້າ ໄດ້ດ້ວຍຄວາມເຫຼື້ອມໃສ ເຫຼື້ອມໃສພຣະຣັຕນະຕຣັຍ ຄືຈິດ ພຸທທະ ທັມມະ ສັງຄະ ຢູ່ໃນພະວັງເຈົ້າຂອງ. ຂໍໃຫ້ຍາຕທັງຫຼາຍ ຈົ່ງພິສູດເອົາເອງເຖີດ! ຂໍໃຫ້ຍາຕທັງຫຼາຍ ຈົ່ງພິຈາລະນາເອົາເອງເຖີດ! ບໍ່ໄດ້ລົບລູ່ສິ່ງສັກສິດລິດອຳນາດ ເວົ້າຕາມຄວາມຈິງ ເພາະສິ່ງນີ້ເປັນສິ່ງກີດກັ້ນຂັດຂວາງສາສະໜາ ເປັນສິ່ງທີ່ພາຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ ເປັນສິ່ງລໍ້ຫຼອກຄົນ ເປັນສິ່ງຄອບງຳຄົນ ເປັນສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ຄົນຫຼົງທາງ ຫຼົງຢຶດຕິດ ຫຼົງຢຶດໜ່ຽວ ຫຼົງອ້ອນວອນ ຫຼົງເອົາມາເປັນທີ່ເພິ່ງ ຫຼົງເອົາເຂົ້າມາເປັນສາສະໜາ ຈົນປະ ພຸທທະສາສະໜາ ຖືສາສະໜາພຸທ ແຕ່ເອົາໄວ້ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນສຳມະໂນ ເປັນເລື້ອງຖື ບໍ່ແມ່ນເອົາສາສະໜາມາເປັນທີ່ເພິ່ງ. ຍາຕທັງຫຼາຍເອີຍ! ກ່ອນຈະຮັບສິລຍາຕກໍວ່າ ກ່ອນຈະທານຍາຕກໍວ່າ ກ່ອນຈະທຳບຸນຍາຕກໍວ່າ ພຸທທັງສະຣະນັງ ຄັສຊາມິ ແປ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືເອົາພຣະພຸທທະເຈົ້າ ເປັນສະຣະນະ, ທັມມັງສະຣະນັງ ຄັສຊາມິ ແປ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືເອົາພຣະທັມເປັນສະຣະນະ, ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັສຊາມິ ແປ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືເອົາພຣະສົງຄ໌ເປັນສະຣະນະ ວ່າ 9 ຄັ້ງ ຄັ້ງນຶ່ງກໍວ່າເອົາ ຄັ້ງສອງກໍວ່າເອົາ ຄັ້ງສາມກໍວ່າເອົາ. ຂໍໃຫ້ເອົາຈິງເຖີດ! ເອົາແທ້ເອົາຈິງ ພຣະຈຶ່ງຊ່ວຍໄດ້! ໃຜເອົາແທ້ ຂໍໃຫ້ຈະເລີນ ! ໃຜເອົາຈິງ ຂໍໃຫ້ປະເສີດເລີດຍິ່ງ! ສິ່ງປະເສີດຢູ່ໃນ ຂໍໃຫ້ຂຶ້ນມາຊ່ວຍທ່ານໄດ້! ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ຂໍໃຫ້ຂຶ້ນມາຊ່ວຍທ່ານເຖີດ! ພຣະທິພ ຈົ່ງເມຕຕາສົງສານທ່ານເຖີດ! ສົງສານເໝິດທຸກຄົນເຖີດ! ດ້ວຍຄວາມຮັກ ດ້ວຍຄວາມສົງສານ ດ້ວຍຈິດເມຕຕາ ຈຶ່ງສົ່ງຍານບອກຂ່າວ. Arthit Sitiso Amazing Water TITXAIXANA 1818 384 1860 ( ສະບັບຕົ້ນ ໃຊ້ເວລາຂຽນ 50 ນາທີ ) ( ຂຽນເວລາ 19.50-20.40ມ Feb 04 2011 )

 Link : laodhammacenter


home |contact us