ຄຳຖາມ​ຂອງ​ອາທິດ ຢູ່​ອະ​ເມ​ລິ​ກາ ( 8 ມີນາ 2011 )
ນິພານ​ຄື​ຫຍັງ?
ທັມມະ​ຊາດ​​ແມ່ນ​ຫຍັງ ? ທັມມະ​ຊາດ​ເບື້ອງສູງ​ເປັນ​ແນວ​ແນວ​ໃດ?
ຢ້ານ​ພັຍ​ວິບັດ ​ເພາະ​ພັຍ​ວິບັດ​ເຕືອນ​ຫຼາຍ​ແລ້ວ ຖ້າ​ບໍ່​ມີ​ສິລ ບໍ່​ມີ​ທັມ​ຈະ​ໄປ​​ແນວ​ໃດ? ຈະ​ລ່ອງ​ລອຍ ຢູ່​ວັຕຕະນີ້​ອີກ​ຕໍ່ໄປ ຫຼື​ເຂົ້າ​ນິພານ​ໄດ້? ຫຼື​ເຂົ້າບໍ່​ໄດ້ ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ເຂົ້າໄດ້?

ຄຳຕອບຂໍ້ທີ 1. ນິພານຄືຫຍັງ?
ນິພານຄືຄວາມເຢັນ ເຢັນໜ້ອຍເອີ້ນວ່າ ” ນິພານໜ້ອຍ ”, ເຢັນກາງເອີ້ນວ່າ ” ນິພານກາງ ”, ເຢັນສູງເອີ້ນວ່າ ” ນິພານສູງ ”, ເຢັນສູງສຸດຈົນເຍືອກເຢັນ ເອີ້ນວ່າ ” ນິພານສູງສຸດ”. ນິພານໝາຍເຖິງຄວາມເຢັນ ແຕ່ພຣະນິພານໝາຍເຖິງຄວາມສະຫງົບຮົ່ມເຢັນແຫ່ງພາຍໃນ ພຣະນິພານໝາຍເຖິງພະວັງອັນບໍລິສຸດ ຈາກໜີ້ຈາກບາບຈາກກັມ ຈາກເວນຈາກພັຍ ແລະພິດຕ່າງໆ ແລະໂທດ ບໍ່ມີກະແສລົບກວນ ບໍ່ມີຄື້ນລົບກວນ ບໍ່ມີສິ່ງຄອບງຳ ບໍ່ມີສິ່ງສຽບແທງ ບໍ່ມີສິ່ງຮ້ອນເຜົາ ບໍ່ມີອາລົມເຜົາໄໝ້ ບໍ່ມີອາລົມຄວັດແກວ່ງ ບໍ່ມີບ້າບໍ່ມີປ່ວງ ມີແຕ່ປົກກະຕິ ມີແຕ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ມີແຕ່ທາງອອກ ມີແຕ່ທາງສະບາຍ ມີແຕ່ທາງໂລ່ງ ມີແຕ່ທາງແຈ້ງ ມີແຕ່ທາງສະຫວ່າງ ມີແຕ່ທາງໂລ່ງອົກໂລ່ງໃຈ ມີແຕ່ທາງສຸຂະຕິ ເພາະຈິດຂັດເກົາໄດ້ແລ້ວ ຈິດບໍລິສຸດແລ້ວ ຈິດຜ່ອງແຜ້ວແລ້ວ ຈຶ່ງເປັນພຣະນິພານໄດ້ ມີແຕ່ພຣະບໍ່ມີມານ ມີແຕ່ດີມີແຕ່ຖືກຕ້ອງ ມີແຕ່ຊອບສິນຊອບທັມ ມີແຕ່ຖືກກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ມີແຕ່ຖືກກົດທັມມະຊາດ ກາຍກໍເປັນທັມ ການເວົ້າຈາກໍເປັນທັມ ຄວາມຄິດກໍເປັນທັມ ເປັນທັມລ້ວນໆ ຈົນເອີ້ນຮູບທັມນາມທັມໄດ້ ເຖິງຈະເປັນຄົນ ກໍເປັນແຕ່ຕາແນມເຫັນ ແຕ່ຄວາມລະອຽດຢູ່ໃນ ຊ້ອນຢູ່ໃນ ຄວາມລະອຽດຢູ່ໃນການເວົ້າການຈາຕ່າງກັນ ເນື້ອຫາສາລະບໍ່ຄືກັນ ລະອຽດຕ່າງກັນ ຟັງມ່ວນຫູຕ່າງກັນ ແນວຄິດກໍຕ່າງກັນ ຄິດດີຄິດຊອບ ຄິດພໍດີ ຄິດແຕ່ສິ່ງຖືກຕ້ອງ ຄິດແຕ່ສິ່ງເໝາະສົມ ຄິດຖືກທີ່ສຸດຈົນທັມມະຊາດພໍໃຈ. ນາມທັມຄືໃຈ ໃຈນຶກຄິດ ນາມທັມເປັນພຣະໄດ້ ຮູບທັມເປັນພຣະໄດ້ ເປັນໄດ້ເພາະທຳຖືກເວົ້າຖືກຄິດຖືກ. ສາມທາງນີ້ ເປັນຮູບທັມນາມທັມ ເປັນຮູບເປັນນາມຈິງ ຮູບບໍລິສຸດ ຮູບບໍລິບູນ ນາມບໍລິບູນ ສອງທາງນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ຕາແນມເຫັນ ກາຍແນມເຫັນທາງຮ່າງກາຍ ໃຈແນມເຫັນທາງພຶດຕິກຳ ສ່ວນຈິດແນມບໍ່ເຫັນ ມີແຕ່ຄວາມສະຫງົບຮົ່ມເຢັນ ເຍືອກເຢັນ ເປັນບຸນເປັນກຸສົນ ເປັນມະຫາກຸສົນ ເປັນພຣະບາລະມີ ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ ” ພຣະນິພານ ” ປາສະຈາກພັຍໄດ້ ດັບຄວາມຮ້ອນໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊິງ ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ ” ຜູ້ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ” ຖ້າບໍ່ໄດ້ຊ່ຳກັນ ໄດ້ໜ້ອຍກໍຍັງໄຄກວ່າບໍ່ໄດ້ ໄດ້ໜ້ອຍກໍເປັນຢາ ຊ່ວຍຜູ້ອື່ນບໍ່ໄດ້ຫຼາຍ ຊ່ວຍເອົາເຈົ້າຂອງໃຫ້ລອດພົ້ນກໍຍັງດີ ດີກວ່າບໍ່ມີ ດີກວ່າບໍ່ໄດ້ ຈົບຄຳຕອບພຣະນິພານ.

ຄຳຕອບຂໍ້ທີ 2. ທັມມະຊາດແມ່ນຫຍັງ ? ທັມມະຊາດເບື້ອງສູງເປັນແນວໃດ?
ທັມມະຊາດຄືຄວາມຈິງ ຄວາມຈິງ 4 ຢ່າງ : 1). ເລື້ອງທາດ ກໍຄືຄວາມຈິງຂອງທາດ ຕາມໂລກໜ່ວຍນີ້, 2). ເລື້ອງສຽງ ກໍຄືຄວາມຈິງຂອງສຽງຕາມໂລກໜ່ວຍນີ້, 3). ເລື້ອງເກີດເລື້ອງຕາຍ ກໍຄືຄວາມຈິງຕາມໂລກໜ່ວຍນີ້, 4). ເລື້ອງວຽນວາຍຕາຍເກີດ ກໍມີຈິງຕາມໂລກໜ່ວຍນີ້. ນີ້ຄືຈິງແບບທັມມະຊາດໂລກໜ່ວຍນີ້ ຈິງແບບພິສູດໄດ້ແນ່ບໍ່ໄດ້ແນ່, ແບບບໍ່ໄດ້ກໍຄືການວຽນວາຍຕາຍເກີດ ບໍ່ມີສິ່ງຢືນຢັນ ວ່າຈິດດວງເກົ່າ ມາເກີດແທ້ ຫຼືບໍ່ແທ້? ແຕ່ຄວາມຈິງມາເກີດແທ້ ຖ້າບໍ່ຫຼຸດຖ້າບໍ່ພົ້ນ ຖ້າອອກຈາກໂລກນີ້ບໍ່ໄດ້ ຈະວຽນວາຍກັບມາເປັນຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ຕາມການກະທຳທີ່ໄດ້ທຳໄວ້ ການກະທຳ ການເວົ້າ ການຄິດ ເປັນສິ່ງຮອງຮັບຈິດ ເປັນສິ່ງຮອງຮັບ ເປັນທຶນພາໄປ ເປັນທຶນພາກັບ ກັບຕາມການກະທຳ ຍ້ອນຄວາມບໍ່ຮູ້ ຍ້ອນຄວາມບໍ່ແຈ້ງ ຍ້ອນຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈ ກໍເລີຍກັບໄປກັບມາ ຈິງຕາມສົມມຸດ ເພາະສິ່ງນີ້ ບໍ່ແມ່ນແກ່ນສານ ບໍ່ທ່ຽງແທ້ ມີການປ່ຽນແປງໄປຕາມວັນເວລາ. ສ່ວນທັມມະຊາດເບື້ອງສູງ ຈິງແບບທັມມະຊາດທິພ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດວິຈັຍໄດ້ ເປັນສິ່ງທີ່ມີຈິງ ສຳລັບຜູ້ເຊື່ອ ເພາະເອົາມາຢືນຢັນໃຫ້ຕາແນມເຫັນບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຄວາມຈິງກໍຄືຄວາມຈິງ ຈິງໂດຍຄວາມຈິງ ຈິງແບບແທ້ແບບຈິງ ແຕ່ກອ່ນບໍ່ທັນມີໂລກເຄາະໜ່ວຍນີ້ ທັມມະຊາດເບື້ອງສູງກໍມີ ໂລກໜ່ວຍນີ້ມີທີຫຼັງ ໂລກໜ່ວຍນີ້ມີຍ້ອນທິພມາຄ້າງຢູ່ໜີ້ ເປັນເຄາະຂອງຈິດທີ່ຖືກໂລກຄອບງຳ ຖືກອຳນາດໂລກໜ່ວຍນີ້ຄອບງຳ ທັມ ມະຊາດຈິດເບື້ອງເທິງມາຫຼົງຈົມຢູ່ໜີ້ ຈຶ່ງເປັນເລື້ອງເປັນລາວກັນມາເຖິງປານນີ້ ເໝືອນກັບເວົ້າເລື້ອງລະຄອນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນລະຄອນ ເປັນຊິວິດຈິງ! ຈິດຖືກມານຄອບງຳໄດ້ຈິງ ມານໂລກໜ່ວຍນີ້ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຂຶ້ນເມືອໄດ້ ໃນເມື່ອຂຶ້ນເມືອບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ກໍຈິງໄດ້ແຕ່ຂະຫຍາຍກັນອອກ ຈາກນຶ່ງເປັນສອງ ຈາກສອງເປັນສີ່ ຈາກສີ່ເປັນແປດ ເໝືອນກັບຄົນສະໄໝນີ້ແລ້ວ ມີລູກອອກຕໍ່ໆກັນໄປ ແຕ່ສະໄໝກ່ອນຄາວດຶກດຳບັນບໍ່ມີຄົນ ມີແຕ່ສັດນ້ອຍໆ ນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງຄວາມນ້ອຍ ແຕ່ສາມາດພັດທະນາຕໍ່ກັນຂຶ້ນໄດ້ ແຕກອອກແນ່ ລົງມາຊ່ວຍເອົາກັນແນ່ ລົງມາພິສູດແນ່ ຈົມນຳກັນເລີຍຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍ, ຈົນມາຮອດວັນນີ້ ຜູ້ໄດ້ກັບກໍມີ ຜູ້ກັບແລ້ວລົງມາໃໝ່ກໍມີ ບາງດວງຈິດລົງມາແລ້ວກໍຂຶ້ນເມືອໄດ້ ສະຫຼຸບແລ້ວຄຳຕອບທັມມະຊາດມີ 2 ຢ່າງ: ຢ່າງຕ່ຳຄືໂລກໜ່ວຍນີ້ ຢ່າງສູງຄືຢູ່ອະວະກາດ ສຳລັບຈິດຢູ່ໄດ້ ສຳລັບຮ່າງກາຍຕາຍໂລດ ເພາະບໍ່ມີອາກາດ ບໍ່ມີອົກຊີ ເພາະບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ ບໍ່ມີຂີ້ດິນ ບໍ່ມີຄືໂລກມະນຸດ! ຖ້າຢາກກັບຂຶ້ນເມືອສູ່ທັມມະຊາດ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າກາຍນອກຄືກາຍນຶ່ງ ກາຍຢືມເອົາໃນໂລກໜ່ວຍນີ້ ກາຍໃນຄືກາຍຈິດ ຖ້າຈິດມີພະລັງ ຈິດບໍ່ມີສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ ຕອນໃຈຂາດສາມາດຂຶ້ນເມືອໄດ້ ຖ້າຈິດມີພະລັງດີ ພະລັງເຢັນຂຶ້ນໄດ້ທຸກຄົນ. ທັມມະຊາດເບື້ອງສູງຄືບ່ອນຈິດຢູ່ ເປັນທັມມະຊາດທີ່ສວຍງາມ ໂດຍທິພໂດຍຄວາມຈິງ ບໍ່ປ່ຽນແປງ ເປັນແບບນັ້ນຕະຫຼອດວັນຕະຫຼອດຄືນ ບໍ່ມີມືດມີແຕ່ແຈ້ງໂດຍທັມມະຊາດ ມີແຕ່ສະຫວ່າງໂດຍທັມມະຊາດ ເປັນປົກກະຕິ ເພາະບໍ່ມີຕາເວັນ ມີແຕ່ຮຸ່ງດ້ວຍທັມມະຊາດ ແຈ້ງດ້ວຍທັມມະຊາດ ງອກງາມດ້ວຍທັມມະຊາດ ເປັນທັມມະຊາດລ້ວນໆ ເປັນທັມມະຊາດບໍ່ມີວັນຕາຍ, ຄວາມຈິງຄືສິ່ງບໍ່ຕາຍ ຈິງແບບຈິງ ບໍ່ແມ່ນຈິງສົມມຸດ! ຈິງແບບມີເອງມີແບບນັ້ນເອງ ເອີ້ນວ່າ ” ທັມມະຊາດເບື້ອງສູງ ” ບໍ່ຄືກັນ ແຕ່ຕາທາງນອກບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ ເບິ່ງແນວໃດກໍບໍ່ສາມາດແນມເຫັນ ເພາະເປັນຄົນລະເລື້ອງ ຄຳຕອບເລື້ອງທັມມະຊາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເປັນແບບນີ້! ບໍ່ໄດ້ນິພານສຳເລັດ ແຕ່ກໍພໍໄປໄດ້ ໄປທັມມະຊາດໄດ້ ດ້ວຍຄວາມດີຄວາມຊອບ ດ້ວຍພະລັງ ດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ຕາມກົດເກນ ຮັບປະກັນວ່າຂຶ້ນເມືອໄດ້ ກັບຄືນໄດ້ ກັບຄືນທີ່ເກົ່າໄດ້ ຖ້າພໍໃຈກັບທັມມະຊາດເບື້ອງສູງ ຕ້ອງລະນຶກເຖິງພຣະຢູ່ໃນ ຕ້ອງລະນຶກເຖິງເຈົ້າຂອງ ຕ້ອງລະນຶກເຖິງຈິດເຈົ້າຂອງ ເພາະຈິດເຈົ້າຂອງເປັນຜູ້ຂຶ້ນ ເພາະຈິດເຈົ້າຂອງມີໜ້າທີ່ໄປ ເພາະຈິດເຈົ້າຂອງເປັນຜູ້ຮູ້ທາງໄປ ສ່ວນທາງກາຍເປັນພຽງແຕ່ຜູ້ຜັດລ້າງ ສະສາງອອກເທົ່ານັ້ນ ສະສາງແບບພໍດີ ແບບຖືກຕ້ອງແບບພະຍາຍາມ ແບບຮູ້ໂຕເອງເຫັນໂຕເອງ ຢ້ານຄວາມຜິດ ຢ້ານອຳນາດຄອບງຳ ລະນຶກເຖິງຄຸນງາມຄວາມດີຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ປອບໃຈເຈົ້າຂອງໄວ້ ພໍໃຈທຳຄວາມດີ ດ້ວຍຄວາມຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສເບີກບານ ຊາມເຖິງເວລາກັບຄືນກໍກັບຄືນ ບໍ່ຢູ່ຕໍ່ໄປອີກ ຢືມທໍ່ຢືມແລ້ວ ບໍ່ກັບມາຢືມອີກ ຮ່າງກາຍຍິງຮ່າງ ກາຍຊາຍ ພາວະນາກັບຈິດເລື້ອຍໆ ຂໍກັບເຂົ້າສູ່ທັມມະຊາດ ແບບນີ້ເອີ້ນວ່າ ” ຜູ້ພໍໃຈກັບຄືນ” ຈິດກໍເໝິດໜີ້ ເພາະທຳແຕ່ຄວາມດີ ຄິດແຕ່ຄວາມດີ ເອີ້ນວ່າໄປທັມມະຊາດໄດ້ ດ້ວຍກາຍທາງໃນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງນິພານ ແຕ່ຫຼຸດຂຶ້ນເມືອໄດ້ ດ້ວຍຈິດມີພະລັງ ແຕ່ມີນິພານຮອງຮັບ ຄືຄວາມເຢັນຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ບໍ່ເຖິງວ່າໄດ້ພຣະນິພານ ນີ້ຄືຜູ້ຕາມຫຼັງ ບໍ່ແມ່ນພຣະອົງຄ໌! ນີ້ຄືສາວົກ! ບໍ່ແມ່ນພຣະອົງຄ໌! ເດີນຕາມຮອຍພຣະອົງຄ໌ກໍເຖິງພຣະອົງຄ໌ໄດ້! ເຖິງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ເຖິງທັມມະຊາດໄດ້ ເຖິງບ່ອນເກົ່າໄດ້ ບ່ອນເກົ່າທີ່ເຄີຍຢູ່ ທີ່ເຄີຍອາສັຍ ເຖິງເອົາມາຢືນຢັນຕໍ່ກັນບໍ່ໄດ້ກໍຕາມ ພຣະພຸທທະເຈົ້າພຣະອົງຄ໌ຕົວະບໍ່ເປັນ! ຜູ້ເວົ້າໃນເວລານີ້ກໍຕົວະບໍ່ເປັນສຳລັບທາງໃນ ສຳລັບຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ສຳລັບຜູ້ຊີ້ແຈງ ສຳລັບຜູ້ອະທິບາຍ ແມ່ນເປັນພຣະທັມມະຊາດ! ເຊື່ອໄດ້ກໍເປັນບຸນ! ເຊື່ອບໍ່ໄດ້ກໍຕ້ອງປະຕິບັດ! ປະຕິບັດຕາມຜູ້ຖາມນີ້ເຖີດ! ຈົບຄຳຕອບ !

ຄຳຕອບຂໍ້ທີ 3. ຢ້ານພັຍວິບັດ ເພາະພັຍວິບັດເຕືອນຫຼາຍແລ້ວ ຖ້າບໍ່ມີສິລ ບໍ່ມີທັມຈະໄປແນວໃດ? ຈະລ່ອງລອຍ ຢູ່ວັຕຕະນີ້ອີກຕໍ່ໄປ ຫຼືເຂົ້ານິພານໄດ້? ຫຼືເຂົ້າບໍ່ໄດ້? ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະເຂົ້າໄດ້?
ເປັນຄຳຕອບກວມລວມ ກ່ຽວກັບເລື້ອງພັຍວິບັດ ກ່ຽວກັບເລື້ອງໂຊກຮ້າຍຂອງໂລກ ກ່ຽວກັບເລື້ອງ ຄວາມບໍ່ທ່ຽງ ສະຫຼຸບແລ້ວເປັນເລື້ອງທີ່ຖືກໂລກຄອບງຳ ມະນຸດທັງຫຼາຍຢູ່ໃນໂລກໜ່ວຍນີ້ ຢູ່ລໍວັນໆ ຊາມເຖິງວັນສິ້ນໃຈ ຊາມເຖິງວັນສຸດທ້າຍ ຊາມເຖິງວັນລໍຄອຍ ລໍຄອຍຄວາມຫວັງກັບຄືນເຂົ້າສູ່ທັມມະຊາດ ແຕ່ທຸກຄົນຫວັ່ນໄຫວ ສະທ້ານສະເທືອນວິຕົກກັງວົນ ຢ້ານຄວາມຕາຍຈົນເກີດເປັນທຸກຂ໌ ຢ້ານຄວາມບໍ່ທ່ຽງຈົນບໍ່ເປັນອັນກິນອັນນອນ. ຂໍໃຫ້ເຫັນຄວາມຈິງເຖີດ! ໂລກໜ່ວຍນີ້ເປັນແບບນີ້ແລ້ວ ເປັນແບບອື່ນໄປບໍ່ໄດ້ ເພາະໂລກໜ່ວຍນີ້ມີໂຊກຊາຕາກັມ! ລວມທັງຜູ້ເຂົ້າມາຢູ່ໂລກໜ່ວຍນີ້ເປັນເຊັ່ນດຽວກັນ. ຂໍໃຫ້ຍາຕທັງຫຼາຍ ຜູ້ມີໃຈຕັ້ງໝັ້ນຕໍ່ສິລຕໍ່ທັມ ຈົ່ງພ້ອມພຽງກັນຝຶກສະຕິໃຫ້ລະນຶກໄດ້ຖີ່ໆ ລະນຶກແບບເຕັມໆ ລະນຶກແບບຮູ້ສຶກຕົວທົ່ວພ້ອມ ເອີ້ນວ່າ ” ຜູ້ລະນຶກໄດ້ຮູ້ສຶກຕົວ ” ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ແບບນີ້ ນີ້ຄືທາງອອກ! ທາງອອກກ່ອນສິ້ນໃຈ! ອອກແບບບໍ່ທຸກຂ໌! ທາງກາຍກໍຈະເບົາ ທາງໃຈກໍຈະເບົາ ສະໝອງກໍຈະເບົາ ສ່ວນການຝຶກປະຕິບັດຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່. ຂໍໃຫ້ຜູ້ຖາມຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ຝຶກຍາຕທັງຫຼາຍ! ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ! ຜູ້ທີ່ມີສັທທາ ມີຄວາມເຫຼື້ອມໃສ! ຝຶກຜູ້ເຕັມໃຈໃຫ້ຝຶກ! ຝຶກຜູ້ຍິນດີໃຫ້ຊ່ວຍ! ຢ່າຝຶກຜູ້ບໍ່ຢາກຝຶກ! ຈະເປັນທຸກຂ໌ນຳກັນ! ພະຍາຍາມຊ່ວຍຜູ້ຢາກພົ້ນ ຊ່ວຍແບບເຕັມໃຈຊ່ວຍ. ພໍ່ອາທິດເອີຍ! ພຣະຂໍອະນຸໂມທະນານຳເຈົ້າ! ທີ່ມີຄຳຖາມໃນແຕ່ລະເລື້ອງ ເພາະກ່ຽວກັບເລື້ອງດັບທຸກຂ໌ ແຕ່ສ່ວນດັບທຸກຂ໌ ຕ້ອງດັບບັນຫາໄດ້ ດັບເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດທຸກຂ໌ ທຸກຂ໌ຈຶ່ງດັບລົງ ກຳນົດຮູ້ທຸກຂ໌ຈຶ່ງຈະເຫັນທຸກຂ໌ ກຳນົດດ້ວຍການລະນຶກໄດ້ ທັງຮູ້ສຶກຕົວທົ່ວພ້ອມ ຈຶ່ງຈະເຫັນ ຈຶ່ງຈະຮູ້ທຸກຂ໌ ທຸກຂ໌ຈຶ່ງຈະເໝິດໄປ ທຸກຂ໌ເໝິດ ກັມກໍຫາຍ ເວນກໍຈົບ ໜີ້ກໍສິ້ນ ຊິວິດກໍມີອິດສະລະ ຊິວິດກໍເປັນຜູ້ມີອິດສະລະ, ຊິວິດລອດພົ້ນ ບໍ່ແມ່ນລອດລົງ ລອດພົ້ນຂຶ້ນ ລອດອອກຈາກຄຸກທາງໃນ ຕະລາງທາງໃນ ລອດອອກຈາກການເຝົ້າຍາມຂອງທາງກາຍ ໃຊ້ໜີ້ຈົບແລ້ວ ມານທັງຫຼາຍກໍເໝິດໂອກາດ ເຖິງແມ່ນວ່າຜົນທຳບຸນດ້ວຍປັຈຈັຍ ໜ້ອຍກໍຕາມບໍ່ສຳຄັນ ສຳຄັນຢູ່ບອ່ນວ່າມີສະຕິ ມີສະຕິແກ່ກ້າ ມີສັມປະຊັນຍະ ຮູ້ສຶກຕະຫຼອດພ້ອມທັງສະມາທິ ພ້ອມທັງຄວາມດີຄວາມຊອບ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ທັມຈຶ່ງຈະງອກງາມ ອະນຸພາບທັມຈຶ່ງສູງສົ່ງ ຍານຈຶ່ງຈະແຈ້ງ, ຖ້າຍານແຈ້ງສ່ວນທາງກາຍກໍມີຄວາມສຸກ ສຸກກາຍ ສຸກໃຈ ໄດ້ມັຄໄດ້ຜົລ ໄດ້ຜົລຈິງຜົລແທ້ ໄດ້ຜົລຄືຄວາມສະຫງົບຮົ່ມເຢັນ ຄືຄວາມຮົ່ມເຢັນຜາສຸກຄ່ອຍສູງຂຶ້ນ ການທຳບຸນ ທຳໜ້ອຍກໍຂໍໃຫ້ໃຈກວ້າງ! ໃຈຈາຄະ ເສັຍສະລະແທ້! ໃຈເຫຼື້ອມໃສແທ້ ທຳບຸນໄປຢ່າຫວັງ! ຖ້າຫວັງບຸນຈະບໍ່ງອກງາມ ຕ້ອງໝັ້ນໃຈໃນການທຳບຸນ! ທຳບຸນດີ ບຸນຍິ່ງອອກຜົລ ບຸນຍິ່ງຈະເລີນຂຶ້ນ ທຳແບບຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ມີໜ້ອຍກໍທຳ ມີຫຼາຍກໍທຳ ທຳພໍດີ ທຳຕາມຄວາມເໝາະສົມ ບຸນຈະງອກງາມທີ່ສຸດ ຈິດຜ່ອງໃສ ບຸນສົ່ງຜົນໄດ້ຈິງ! ລ້າງບາບລ້າງກັມລ້າງເວນ ລ້າງທຸກຂ໌ໄດ້ຈິງ ທຳບຸນແບບຜູ້ມີປັນຍາ ທຳເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ທຳເພື່ອເກື້ອກູນ ທຳເພື່ອປະໂຫຍດນຳກັນ ທຳເພື່ອມວນມະນຸດ ແລະສັພພະສັດທັງຫຼາຍ ທຳເພື່ອປະໂຫຍດຕົນ ປະໂຫຍດ ທ່ານ ທຳແບບເກີດສັທທາເອງ ແບບນີ້ພຣະທັມມະຊາດພໍໃຈທີ່ສຸດ! ພຣະທັມມະຊາດອົງຄ໌ຢູ່ໃນພະວັງເຈົ້າຂອງ! ພຣະທັມມະຊາດອົງຄ໌ຜູ້ຢູ່ສູງສົ່ງ ກໍພອຍພໍໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ! ເປັນບຸນນຳກັນ ທັງຜູ້ລົງມາຊ່ວຍກັນ ທັງຜູ້ເຫັນມະນຸດຢູ່ເທິງ ທັງຜູ້ມາເຝົ້າຍາມຮັກສາມະນຸດ. ເປັນຄວາມຈິງຕາມນີ້ ບຸນໄດ້ນຳກັນ ຄຳຕອບຍາວ ພະຍາຍາມອ່ານໃຫ້ຈົບ ຢ້ານບໍ່ເຂົ້າໃຈ ພຣະຈິ່ງຕອບອະທິບາຍກວ້າງ. ສ່ວນເລື້ອງໄປພຣະນິພານ ສ່ວນເລື້ອງໄປທັມມະຊາດແມ່ນຈິດໄປ ບໍ່ແມ່ນຮ່າງກາຍໄປ ສ່ວນເລື້ອງບຸນເປັນພະລັງຍູ້ສົ່ງ ສ່ວນເລື້ອງການປະຕິບັດເປັນອະນຸພາບຄຸ້ມຄອງຮັກສາ ປົກປ້ອງຮັກສາທັງຕອນຍັງມີຊິວິດ ທັງຕອນສິ້ນໃຈ ທັງບຸນທັງການປະຕິບັດ ທັງຄວາມດີຄວາມຊອບ ເປັນຄົນຊ່ວຍທັງໝົດ ຊ່ວຍໃຫ້ທິພນິມິດໄດ້ຫຼາຍ ດ້ວຍຜົນພ້ອມຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຊັພເປັນທຶນແກ່ຜູ້ທຳ ເປັນທັງໂພຄະຊັພ ເປັນທັງອະຣິຍະຊັພ ຕອນຍັງຢູ່ກໍໄດ້ອາສັຍ ຕອນສິ້ນໃຈກໍໄດ້ເພິ່ງ. ຂໍໃຫ້ທຸ່ນທ່ຽງ! ໃຫ້ຝຶກຄວາມເຂັ້ມແຂງໄວ້! ຜູ້ທຳດີບໍ່ລອດລົງຕ່ຳ ຜູ້ທຳຖືກມີແຕ່ຂຶ້ນເມືອເທິງດ້ວຍອະນຸພາບທັມຊ່ວຍ ບຸນມີຈິງ ຈຶ່ງໄດ້ຍິນຄຳນີ້! ບຸນມີພໍຈຶ່ງໄດ້ອ່ານ! ໜັງສືນີ້ເປັນຄຳຕອບກໍດີ ເປັນຄຳອະທິບາຍກໍດີ ເປັນຄຳແນະນຳກໍດີ ຂໍໃຫ້ຮັກສາໄວ້! ຮັກສາໄວ້ໃນໃຈ! ຢ່າຖິ້ມ! ຢ່າປະ! ຢ່າຫຼົງ! ຢ່າລືມ! ພະຍາຍາມແນະນຳຍາຕມິຕ! ພະຍາຍາມທຳຄວາມເຂົ້າໃຈນຳກັນ! ແຕ່ຢ່າເວົ້າກັບຜູ້ບໍ່ມີສັທທາ! ໃຫ້ລະວັງກັບຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈ ຈະເປັນພິດເປັນພັຍ ຈະເປັນພັຍວິບັດໄດ້ ພັຍວິບັດຈາກມະນຸດເອງ ພັຍທາງໃນຈະມາເຖິງຕົວ ສົງສານຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ ສົງສານຜູ້ທີ່ຍັງຄອງຄອຍ ຄອງຄອຍພຣະສີອະຣິຍະເມຕຕຣັຍຊິລົງມາໂປຣດ! ເຈົ້າຂອງບໍ່ເຂົ້າໃຈເຈົ້າຂອງ ຊິເຫັນພຣະສີອະຣິຍະເມຕຕຣັຍໄດ້ຢ່າງໃດ! ມີຈິດເມຕຕາຈຶ່ງເຂົ້າໃຈເລື້ອງນີ້! ມີທັມມະຄຸ້ມຄອງ ຈຶ່ງພໍໃຈໄດ້! ມີສິນຮອງຮັບ ຈຶ່ງເກີດສັທທາໄດ້! ຈຶ່ງເກີດຄວາມເຫຼື້ອມໃສໄດ້! ຈຶ່ງມີຄວາມສະຫວ່າງທາງຂ້າງໃນ! ຈຶ່ງຮູ້ສຶກໄດ້ ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈໄດ້ ຈຶ່ງນ້ອມໃສ່ເຈົ້າຂອງໄດ້, ພໍນ້ອມໃສ່ເຈົ້າຂອງໄດ້ ຈຶ່ງຈະຄອ່ຍເຂົ້າໃຈ ວ່າພຣະສີອະຣິຍະເມຕຕຣັຍຄືໃຜ? ຄືເຈົ້າຂອງຫຼືຄືຜູ້ອື່ນ? ຖ້າຄືເຈົ້າຂອງ ຕ້ອງເບິ່ງຜົນຂອງເຈົ້າຂອງ! ຖ້າຄືຜູ້ອື່ນຕ້ອງເບິ່ງຜົນຂອງຜູ້ອື່ນປຽບທຽບໃສ່ກັນ ສົມທຽບໃສ່ກັນ ວັດຜົນໃສ່ກັນ ລວມຄະແນນໃສ່ກັນ ຜູ້ໄດ້ຈິງໄດ້ແບບໃດແນ່? ມີອັນໃດແນ່ເປັນຂໍ້ຢືນຢັນ? ສິ່ງທີ່ມະຫັດສະຈັນມີຈັກຢ່າງ? ມີຈັກອັນຈັກແນວ? ເຂົ້າທ່າດີບໍ່? ຢູ່ໃນກອບສິລກອບທັມດີບໍ່? ຢູ່ໃນຄວາມເໝາະສົມພຽງໃດ? ເອົາອັນໃດມາເປັນຫຼັກຖານ? ເອົາອັນໃດມາເປັນຂໍ້ມູນ ເພື່ອຢືນຢັນເພື່ອຫາຍຄວາມສົງສັຍ? ຕ້ອງຮູ້ຈັກອົດທົດແບບນີ້ ຕ້ອງຮູ້ວິທີວັດຜົນ ເປັນໃຜກໍຕາມຢ່າສຳຄັນໝັ້ນໝາຍໃນຮູບທາງນອກ! ໃຫ້ຕັ້ງໃຈຕໍ່ທັມ! ໃຫ້ຕັ້ງໃຈຕໍ່ຄຳສອນ! ພຣະອົງຄ໌ສອນກໍດີ ບຸກຄົນສອນກໍດີ ຖ້າມີປະໂຫຍດ ຖ້າບໍ່ມີພິດ ຖ້າບໍ່ມີພັຍເປັນຄຳສອນ! ເປັນຄຳສອນໄດ້! ເປັນຜົນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ຂໍໃຫ້ຍາຕທັງ ຫຼາຍ! ເຝົ້າເບິ່ງເຈົ້າຂອງ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວທຸກເວລານາທີ ຢູ່ສະຖານທີ່ໃດ? ຢູ່ບອ່ນໃດ? ຢູ່ບອ່ນທຳໜ້າທີ່ການງານ ກໍຂໍໃຫ້ລະນຶກໄດ້ຮູ້ສຶກຕົວ, ຂໍໃຫ້ເຫັນເຈົ້າຂອງ! ຮູ້ເຈົ້າຂອງ! ເຕືອນເຈົ້າຂອງ! ຮັກສາເຈົ້າຂອງ! ຖ້າເຮັດໄດ້ ມານບໍ່ມີໂອກາດ ມານເໝິດໂອກາດ ພຣະຢູ່ທາງໃນມີໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນ ພຣະຢູ່ທາງໃນພະວັງເຈົ້າຂອງມີໂອກາດສ້າງພະລັງ ຈະມີໂອກາດແກ້ໄຂທາງໃນ ແກ້ໄຂໃນທຸກໆລະບົບ ພຣະຍິນດີຊ່ວຍ! ແຕ່ຂໍໃຫ້ຝຶກປະຕິບັດກ່ອນ! ໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະມີຈິງກ່ອນ! ພຣະຈຶ່ງຈະຊ່ວຍໄດ້! ຂໍຕໍ່ໃສ່ພັຍວິບັດ! ດຽວນີ້ພັຍວິບັດແຮງ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນຕໍ່ເນືອງ ຕໍ່ໜ້າຈະເຫັນຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ລະທີ່ແຕ່ລະບ່ອນບໍ່ມີໃຜຢັບຢັ້ງໄດ້! ເຖິງທີ່ໃຜກໍຕ້ອງຮັບ! ຮັບຕາມທີໃຜທີລາວ! ເລື້ອງນີ້ເປັນໄປຕາມກົດເກນ ຢ່າໂສກຢ່າເສົ້າ! ທາດຮ່າງກາຍນີ້ບໍ່ເຈັບ ເຖິງເວລາກໍຕ້ອງຕາຍ ຕາຍແທ້ແນ່ນອນ, ແຕ່ກອ່ນຕາຍ ເປັນເລື້ອງສຳຄັນທີ່ສຸດ ຢ່າເຜີສະຕິ! ຢ່າລອຍໄປຕາມກະແສໂລກ! ຕ້ອງຮູ້ຕົວເອງຢູ່ສະເໝີ ວ່າຮ່າງກາຍນີ້ຖ້າເຖິງວັນເວລາຕ້ອງສົ່ງຄືນ ບໍ່ມີໃຜລອດພົ້ນໄດ້ ສຳລັບທາດຮ່າງກາຍ ແຜ່ນດິນຈະໄຫວກໍຂໍໃຫ້ຍິ້ມໄວ້! ໄຟຈະລະເບີດຂຶ້ນມາ ກໍຢ່າໄປທຸກຕາມໄຟ! ລົມພະຍຸຈະພັດ ກໍຢ່າໄປທຸກຂ໌ຕາມ! ເລື້ອງຄວາມຈິງກໍຄືຄວາມຈິງ! ຕ້ອງເປັນຢ່າງນີ້ແທ້ ເພາະບຸກຄົນກໍເຫັນກັນຢູ່ ເອົາສາມຢ່າງນີ້ມາຍົກ ເພາະມີຂ່າວ ຫຼາຍໆປະເທດຂ່າວອອກ ແຕ່ຄວາມຈິງສິ່ງທີ່ບໍ່ທັນເກີດ ເປັນເລື້ອງເວົ້າຍາກ ຖ້າລໍເບິ່ງນຳກັນ! ເພາະໂລກໜ່ວຍຢູ່ດຽວນີ້ງ່ຽງ! ລະບົບທຸກຢ່າງກໍຕ້ອງເຄື້ອນ! ສິ່ງຕ່າງໆ ກໍຕ້ອງຂັດຂ້ອງ! ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ກໍຈະເກີດໃຫ້ເຫັນ! ຖ້າເບິ່ງຕາມຕາແນມເຫັນ ໜ່ວຍໂລກນີ້ຄື ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ແຕ່ຄວາມຈິງນ້ອຍສຳລັບທັມມະຊາດ ເປັນກ້ອນຫິນກ້ອນນຶ່ງມາຄ້າງຢູ່ໜີ້ເທົ່ານັ້ນ ດ້ວຍມີການດຶງດູດ, ຖ້າແຮງດຶງດູດອອ່ນ ແນ່ນອນໂລກຕ້ອງປ່ຽນ! ດຽວນີ້ອ່ອນລົງຫຼາຍແລ້ວ ບໍ່ປົກກະຕິແລ້ວ ສຳລັບການດຶງດູດ ດຽວນີ້ປ່ຽນແປງຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງແລ້ວ! ສຳລັບລະບົບທາງກາຍກໍມີການປ່ຽນ ສຳລັບຄື້ນທາງນອກກໍມີການປ່ຽນ ມີການຂັດໆຂ້ອງໆ ແຕ່ຍັງພໍໃຊ້ ໃຊ້ໄປຊາມຊາເທົ່ານັ້ນ ອາດຈະເຂົ້າໃຈບໍ່ຖືກ ອາດຈະວ່າເຄື່ອງບໍ່ດີ ແຕ່ຄວາມຈິງລະບົບໝູນປ່ຽນ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງບໍ່ຄືເກົ່າ ແຕ່ລະສິ່ງລະຢ່າງສະທ້ານສະເທືອນຫຼາຍແລ້ວ ສ່ວນຕາແນມເຫັນກໍຄືໜ່ວຍໂລກທີ່ຢູ່ ສ່ວນຕາແນມບໍ່ເຫັນກໍຄືໂຣກທາງຮ່າງກາຍ ກວດຫາບໍ່ພໍ້ ກວດຫາບໍ່ເຈິະກໍມີ ຈັກເປັນໂຣກຫຍັງ? ວາງຢາໃສ່ກໍບໍ່ຫາຍ ແຕ່ຄວາມຈິງ ຮ່າງກາຍຕິດເຊື້ອຊະນິດນຶ່ງ ເຊື້ອພິດຂອງໂລກເອງ ຕິດຕໍ່ກັນໄປຕາມດິນ ໄປຕາມອາກາດ ໄປຕາມລົມ ຍ້ອນຄື້ນບໍ່ປົກກະຕິ ຈຶ່ງມີອາການແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນ. ຢ່າຢ້ານທ້ອນ! ພະຍາຍາມສ້າງພະລັງກຳຈັດອອກ! ໝັ່ນກິນນ້ຳຫຼາຍໆ ຮັກສາໃຈດີໆ ຄຸ້ມຄອງອາລົມເຈົ້າຂອງ ຖ້າເຮັດໄດ້ຍິ້ມໄດ້ກ່ອນຕາຍ! ສະບາຍຕອນຍັງ ຕອນພັຍມາເຖິງກໍຍິ້ມໃສ່ກັນໄດ້ ເພາະຮູ້ແລ້ວ ຕ້ອງສົ່ງຮ່າງກາຍນີ້ຄືນ ຕ້ອງຄືນໃຫ້ທັມມະຊາດໂລກໜ່ວຍນີ້ ເອົາໄປນຳບໍ່ໄດ້ ເພ່າະສິ່ງນີ້ເປັນຂອງເປື່ອຍຂອງເນົ່າ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງນີ້! ຕ້ອງພາວະນາໄວ້ແບບນີ້! ຕ້ອງເຫັນພັຍໄວ້ແບບນີ້! ວິທີລອດພົ້ນຈາກໂລກຄອບງຳ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າເຈົ້າຂອງເປັນທັມມະຊາດ! ສ່ວນທາດໂລກໜ່ວຍນີ້ແມ່ນທາງກາຍ! ສ່ວນຈິດແມ່ນທັມມະຊາດເບື້ອງສູງ!. ຈົບຄຳຕອບ


home |contact us